"> ">

نرم افزار مدیریت تصاویر

شرکت افرادید ایرسا نمایندگی رسمی نرم افزار جنیتک کانادا ایران است. این نرم افزار برای یکپارچه سازی محیط تحت نظارت و مدیریت تصویر دوربین های تحت شبکه طراحی و تولید شده اند. در یک مجموعه گسترده، نصب دوربین های قدرتمند فقط نیمی از چالش های امنیتی را پوشش می دهد. نیمه دیگر، مانیتورینگ، مشاهده تصاویر به صورت بهینه و ضبط آنها است. نرم افزار مدیریت تصویر جنیتک یک نمونه از نرم افزارهای پیشرو در این زمینه است که افرادید ایرسا برای یکپارچه سازی مجموعه تحت نظارت از آن استفاده می کند. به کمک این نرم افزار یک مجموعه بزرگ از دوربین های مدار بسته تحت شبکه را می توان مدیریت نمود و آنها را با دیگر ابزارهای امنیتی نظیر کنترل و تشخیص پلاک و گیت های عبور و مرور یکپارچه ساخت