"> ">

Cognimatics

شرکت کگنماتیکس (Cognimatics) برای شرایط گوناگون نرم افزارهای متنوعی ارائه می دهد. همکاری نزدیک این شرکت با شرکت Axis به تولید نرم افزارهای تحلیل تصویری همسو با کارکرد این دوربین های کمک کرده است.

TrueView People Counter (شمارش افراد)

این نرم افزار در راستای شمارش ترافیک افراد تولید شده است. این نرم افزار به کمک الگوریتم های پیشرفته پردازش تصویر کارکردی بی نقص در شمارش افراد ارائه می دهد. این نرم افزار را می توان در خود دوربین های Axis نصب و استفاده نمود.

  • آنالیز و تحلیل شار مشتری در فروشگاه ها
  • ارزیابی تاثیر تبلیغات بر حرکت افراد
  • بهبود برنامه ریزی برای کارمندان
  • تعیین بهترین ساعت بازگشایی برای فروشگاه ها و مراکز خرید
  • تعیین تاثیر آب و هوا بر ترافیک انسانی
  • تعیین فروشگاه های پر رفت و آمد و فعال
TrueView - People Counter
شمارش افراد
TrueView - people counter screenshot 1
محیط نرم افزار
TrueView - people counter screenshot 2
محیط نرم افزار

TrueView Parking (مدیریت هوشمند پارکینگ)

این نرم افزار در راستای تسهیل مدیریت هوشمند پارکینگ تولید شده است. کل این سامانه بر اساس شبکه IP بوده و شمارش بر اساس پردازش تصویر انجام می پذیرد. این سیستم نیاز به کامپیوتر کمکی یا سرور برای اجرا شدن نداشته و تمام سیستم اتوماسیون پارکینگ را می توان روی دوربین های Axis نصب و راه اندازی نمود.

TrueView - Parking
اتوماسیون پارکینگ
TrueView - parking screenshot1
محیط نرم افزار
TrueView - parking screenshot2
محیط نرم افزار

TrueView Bicycle (دوچرخه)

دوچرخه یکی از وسائط نقلیه کارآمد در زمینه فضای پارکینگ و مصرف سوخت است. ایجاد رشد در استفاده از این وسیله نقلیه یکی از اولویت های مهم برای سیاست گذاران این عرصه به حساب می آید چرا که افزایش استفاده از این وسیله نقلیه هزینه احداث راه و همچنین هزینه حاصل از آلودگی هوا را کاهش می دهد.

TrueView - Bicycle
مدیریت مسیر دوچرخه
TrueView - Bicycle Screenshot 1
محیط نرم افزار
TrueView - Bicycle Screenshot 2
محیط نرم افزار
TrueView - Bicycle Screenshot 3
محیط نرم افزار

TrueView Web Report (سامانه گزارش تحت وب)

این نرم افزار درگاه ارائه اطلاعات گسترده نظیر POS، ترافیک انسانی، وضعیت آب و هوا و ... به حساب می آید. به کمک این نرم افزار این اطلاعات را می توان به صورت یکپارچه و دسته بندی شده از طریق وب در اختیار عموم قرار داد.
نرم افزار TrueView Web Report اطلاعات ترافیکی را با یک کلیک و به صورت روشن و قابل درک در قالب نمودار ارائه می دهد.

TrueView - Web Report
سامانه گزارش تحت وب
TrueView - Web Report Screenshot 1
محیط نرم افزار
TrueView - Web Report Screenshot 2
محیط نرم افزار
TrueView - Web Report Screenshot 3
محیط نرم افزار

TrueView Occupacy (تشخیص مناطق پرتردد)

نرم افزار Occupancy شرکت کگنماتیکس فناوری شمارش ترافیک انسانی را با فناوری تشخیص مناطق پرتردد تصویر ترکیب کرده و به کاربر اجازه تحلیل دقیق تر منطقه تحت نظارت را می دهد. اهمیت روزافزون شار انسانی در ساختمان های شلوغ استفاده از این نرم افزار را جهت تحلیل ترافیک انسانی توجیه پذیر می نماید.

TrueView - Occupancy
تشخیص مناطق پرتردد
TrueView - Occupancy Screenshot 1
محیط نرم افزار
TrueView - Occupancy Screenshot 2
محیط نرم افزار

این نرم افزار برای سیاست گذاری مناطق تفریحی، مراکز خرید و دیگر مراکز عمومی می تواند مفید باشد.

TrueView One-Way (تشخیص جهت حرکت ممنوع شخص)

در صورتی که منطقه مورد نظر ورودی و خروجی مشخص داشته باشد، این نرم افزار به کمک فناوری شمارش افراد (People Counting) مسیر افراد را تحت نظر گرفته و تخطی از آنرا به صورت هشدار گزارش می کند. این نرم افزار به صورت یکپارچه با دوربین های Axis قابل استفاده است.

TrueView - One Way
تشخیص خودکار ورود ممنوع
TrueView - One Way Screenshot
محیط نرم افزار

TrueView Queue (تحلیل طول صف انسانی)

به کمک این نرم افزار یک سازمان می توان با توجه به حجم افراد منتظر در صف سرویس خود را تعدیل نماید.

نرم افزار TrueView Queue برای اندازه گیری و تحلیل تصویری صف انسانی تولید شده است. این نرم افزار را همچنین می توان جهت یافتن مناطق پرتردد فروشگاه نیز استفاده نمود. این نرم افزار به صورت خودکار صف را تشخیص داده و در صورت رسیدن طول صف به میزان از پیش تعریف شده، می توان کارکنان را مطلع نماید. این نرم افزار در کنار اطلاع رسانی طول فعلی صف، توانایی بررسی آماری صف و تولید داده هایی نظیر طول متوسط صف، زمان تشکیل صف و ... دارد.

TrueView - Queue
تحلیل صف
TrueView - Queue Screenshot 1
محیط نرم افزار
TrueView - Queue Screenshot 2
محیط نرم افزار

TrueView Random Inspection (بازرسی تصادفی)

با توجه به بررسی های به عمل آمده در سال های اخیر، یکی از عمده ترین عوامل ضرر سازمان ها، دزدی کارکنان سازمان است. مطالعات نشان می دهد بهترین راهکار برای مبارزه با این پدیده، بازرسی سیستماتیک کارکنان مجموعه می باشد. نرم افزار TrueView Random Inspection راهکاری برای نیل به این هدف می باشد.

TrueView - Random Inspection
بازرسی تصادفی
TrueView - Random Inspection Screenshot1
محیط نرم افزار
TrueView - Random Inspection Screenshot2
محیط نرم افزار

TrueView Tailgating (ثبت ورود متوالی)

در سازمان هایی که ثبت ورود و خروج به کمک کارت انجام می پذیرد، عموما تعداد افراد وارد شده و خارج شده به صورت مجزا ثبت نمی گردد. نرم افزار TrueView Tailgating را می توان به کمک دوربین نصب شده در ورودی ساختمان یا مجموعه جهت ثبت تعداد افراد وارد شده و خارج شده استفاده نمود.

TrueView - Tail Gating
ثبت ورود متوالی
TrueView - Tailgating Screenshot1
محیط نرم افزار
TrueView - Tailgating Screenshot2
محیط نرم افزار